CHAMPIONS

2017
Capitales de Québec
2016
Champions d’Ottawa
2015
Aigles de Trois-Rivières
2014
Boulders de Rockland
2013
Capitales de Québec
2012
Capitales de Québec
2011
Capitales de Québec
2010
Capitales de Québec
2009
Capitales de Québec
2008
Skyhawks de Sussex
2007
Pride de Nashua
2006
Capitales de Québec
2005
Tornadoes de Worcester